Verwijspraktijk voor implantologie

 

Wat is implantologie?
Implantologie is het deel van de tandheelkunde dat zich gespecialiseerd heeft in het plaatsen van implantaten, ook wel kunstwortels genoemd, in de kaak. De tandarts-implantoloog bezit hierin specifieke kennis en kunde.

Wat doet een tandarts-implantoloog;
Een tandarts-implantoloog plaatst implantaten en treft voorbereidingen hiervoor. Ook controleert hij of zij de aangebrachte implantaten periodiek. Tevens heeft de tandarts-implantoloog een adviserende functie. Als een tand of kies verloren is kan op deze plaats in veel gevallen een implantaat geplaatst worden. Hierop kan daarna een kroon of brug gemaakt worden. Op deze wijze wordt tandvervanging mogelijk gemaakt.

Meerdere_elementen_zijdelings_2Edentate_onderkaak_2a_Locators

 

Hoe werkt een verwijzing voor implantologie:
Een patiënt, welke is verwezen naar ons centrum, is een voor ons onbekende patiënt met een voor ons onbekend probleem. Daarom is de eerste afspraak een consult afspraak. Hierbij heeft de patiënt de tijd om zijn verhaal te doen en heeft de tandarts-implantoloog de tijd om het probleem te onderzoeken en de mogelijke oplossingen uit te leggen. De eigen tandarts geeft de patiënt een verwijsbrief mee.

Na een consult volgt een advies. Daarna wordt samen met de patient de behandeling gepland.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons centrum, op www.NVOI.nl, of bij uw eigen tandarts.

Wat kost implantologie?
De kosten voor een implantaat of implantaat gedragen voorziening zijn niet zomaar te geven. Er zijn nogal wat verschillen.

Patiënten worden vaak verwezen naar ons door de eigen tandarts. De tandarts vraagt soms of alleen het implantaat geplaatst kan worden of juist een implantaat met kroon. Bij volledige prothese op implantaten is de situatie weer anders. Na aanvraag bij de zorgverzekeraar die wij verzorgen volgt een machtiging. De kosten voor het geheel worden dan op slechts een eigen bijdrage na volledig vergoed.

Tevens speelt natuurlijk ook een rol met welke materialen en implantaten gewerkt wordt. Wij werken uitsluitend met A merken implantaten en kronen. We willen graag dat ieder er levenslang plezier van kan hebben!

Bij het eerste consult al geven we een kostenbegroting zodat u precies weet wat het geheel gaat kosten.

Verwijs patient