Verwijspraktijk voor endodontologie

Wat is endodontologie?
Endodontologie is dat deel van de tandheelkunde dat zich toespitst op de wortels van de tanden en kiezen en het omliggende kaakbot. Door omstandigheden kan in het gebit een probleem op dit vlak ontstaan. De endodontologie houdt zich bezig met het oplossen en voorkomen van deze problemen. Hiervoor zijn vele manieren waaronder de wortelkanaalbehandeling, de herbehandeling of de wortelpuntbehandeling.

website 2 Wat doet een endodontoloog? 
Een endodontoloog is een tandarts die meer dan gemiddelde kennis en kunde bezit op het gebied van wortelkanaalbehandelingen, ook wel zenuwbehandelingen genoemd. Een endodontoloog heeft hiervoor een aanvullende opleiding en training genoten en houdt zijn kennis op dit gebied bij. Een endodontoloog lost lastige vraagstukken die met wortelkanaalbehandelingen te maken hebben op. Te denken valt aan onbegrepen pijnklachten in het gebit of in het hoofd-halsgebied. Ook kan het gaan over flinke kiespijn die aanhoudt of over een ontsteking aan een wortel van een tand of kies. In andere gevallen gaat het om advies, bijvoorbeeld na een ongeluk waarbij de tanden en wortels beschadigd of stuk zijn of om de vraag of een wortel nog wel gezond te krijgen is. De endodontoloog geeft dus advies, stelt behandelplannen op en behandelt wortels van tanden en kiezen. Hiervoor is de endodontoloog uitgerust met speciaal gereedschap waaronder een microscoop.

website5Hoe werkt een verwijzing voor endodontologie:
Een patiënt, welke is verwezen naar ons centrum, is een voor ons onbekende patiënt met een voor ons onbekend probleem. Daarom is de eerste afspraak een consult afspraak. Hierbij heeft de patiënt de tijd om zijn verhaal te doen en heeft de endodontoloog de tijd om het probleem te onderzoeken.

De eigen tandarts geeft de patiënt een verwijsbrief mee. Het consult duurt ongeveer een half uur. Na een consult volgt een advies.

Vaak zijn voor een goede oplossing een of meerdere behandelingen nodig aan een of meerdere wortels. Dit gebeurt pas na de consult afspraak.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons centrum, op www.Nvve.com, of bij uw eigen tandarts.

 

website6Wat zijn de kosten bij de endodontoloog:
De door uw tandarts  verwezen behandelingen kennen een hoge moeilijkheidsgraad. Dit is de reden van verwijzing. Daarom is op dit gebied  specifieke expertise noodzakelijk. Ook is er specialistisch instrumentarium nodig zoals een microscoop en bepaalde handinstrumenten. Verder vergt een behandeling vaak veel tijd.

Een behandeling aan een tand of kies in onze verwijspraktijk voor endodontologie kost daarom tussen de 500 en 900 euro. Dit is inclusief alle ge- en verbruiksmaterialen.

Voor een tand of kies te behandelen is het noodzaak vast te stellen of dit de juiste keuze is met de beste prognose. Andere behandelmogelijkheden worden besproken. Samen wordt de meest juiste keuze gemaakt.

Het consult, het in kaart brengen en bespreken van de behandelaanpak alsmede een verslag aan de verwijzer kost tussen de 80,- en 109,60,- euro. Dit bedrag is inclusief de benodigde fotos.

Verwijs patient