Tandtechniek

Binnen de tandheelkunde vervult het tandtechnisch gedeelte een essentiële rol. Zeg maar de kroon op het werk. In veel gevallen gaat het om een kroon of een brug. Regelmatig moeten ook grotere werkstukken optimaal vervaardigd worden. Dit kan uitsluitend met de juiste vakmensen die samen met de tandarts en patiënt een behandelteam vormen. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan een grote brugconstructie op implantaten of om kronen op de voortanden in de bovenkaak waarbij de stand en kleur ook gecorrigeerd worden.

Het tandtechnische gedeelte wordt binnen ons centrum uitgevoerd door tandtechnici en tandprothetici.

Een tandtechnicus is iemand die tandheelkundige voorzieningen maakt voor het gebit. Hiervoor is specifieke kennis en apparatuur nodig. Dit gebeurd in een tandtechnisch laboratorium in opdracht van onze tandartsen. De kronen en bruggen, tegenwoordig veelal volledig keramisch, zijn individueel en uniek en vaak niet van echt te onderscheiden.

Tandheelkundig Centrum `t Veld werkt samen met Teamwork Dental uit Oostwoud. Teamworkdental.

website11

 

Voor prothesewerkzaamheden wordt er ook samengewerkt met verschillende tandprothetici uit de omliggende gemeenten.