Prijslijst

Ondanks deze prijslijst kunnen we ons voorstellen dat het nog transparanter kan door een paar voorbeelden te geven wat de totale nota voor een bepaalde behandeling zal worden.

Voorbeelden Rekening
Kroon Een kroon van A – merk met afdruk, modellen, overleg en kleur bepalen met de tandtechnicus erbij, passen en plaatsen van de kroon inclusief nazorg en garantie.

  • Tandartskosten: € 303,90
  • Techniekkosten: € 312,-
  • Totaal: € 615,90

Implantaat met kroon Een implantaat met kroon, geplaatst door een gecertificeerd implantoloog, inclusief modellen en planning, chirurgie in OK, materialen van A- merken, overleg en kleur bepalen met de tandtechnicus erbij, passen en plaatsen van de kroon inclusief nazorg en garantie.
Deze kosten zijn exclusief noodvoorziening en aanvullende benodigde behandelingen.

  •  € 1.850, 00

Voor een aantal specifieke situaties in het front kunnen na overleg meerkosten voorkomen voor bijvoorbeeld botopbouwen en kleine reconstructies van  kaak of tandvlees.   Mondhygiëne Een behandeling bij een van onze mondhygiënisten van 45 minuten kost, na screening, tussen de 85, – en 112, – euro. Deze kosten worden vaak door zorgverzekeraars vergoed. Of dit voor u geldt is afhankelijk van uw pakket, uw zorgverzekeraar kan u daar verder over informeren.   Wortelkanaalbehandeling Een wortelkaaalbehandeling met hoge moeilijkheidsgraad kost na screening en plan bespreken tussen de 500,- en 800, – euro. Dit soort behandelingen worden uitgevoerd door een endodontoloog. De behandelkosten zijn inclusief alle ge- en verbruiksmaterialen en foto’s.  

Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle 21,00
C13 Probleemgericht consult 21,00
C22 Schriftelijke medische anamnese 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 99,46
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 55,26
C80 Mondzorg aan huis 16,58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44,21
C85 Weekendbehandeling 21,00
C86 Avondbehandeling 21,00
C87 Nachtbehandeling 21,00

20,4

Maken en beoordelen foto's
X10 Kleine röntgenfoto 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak 66,31
X24 Schedelfoto 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie 12,39
M03 Gebitsreiniging 12,39
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 24,87
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,10
M61 Mondbeschermer 24,87
Verdoving
A15 Oppervlakte verdoving 7,18
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,81
A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 27,63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 27,63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35,22
Vullingen
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,05
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16,14
V70 Parapulpaire stift 11,05
V80 Wortelkanaalstift 19,34
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,29
V91 Eénvlaksvulling 44,21
V92 Tweevlaksvulling 58,02
V93 Drievlaksvulling 69,07
V94 Kroon van plastisch materiaal 88,41
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 66,31
V30 Sealen eerste element 24,87
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament 5,53
Wortelkanaalbehandelingen
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 38,68
C28 Onderzoek en verslag tandarts (inclusief foto’s) 99,46
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,39
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,21
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 232,08
E85 Elektronische lengtebepaling 13,81
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,21
E51 Verwijderen van kroon of brug 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27,63
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 49,73
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,21
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27,63
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,58
E97 Uitwendig bleken per kaak 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken n.v.t.
E40 Directe pulpa-overkapping 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,05
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,10
E44 Verwijderen spalk 5,53
E45 Aanbrengen rubberdam 11,05
E31 Snij-/ hoektand 110,51
E32 Premolaar 154,72
E33 Molaar 198,93
E34 Aanbrengen retrograde vulling 22,10
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 77,36
E37 Kijkoperatie 66,31
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 74,60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 55,26
Maken kronen en bruggen
R08 vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen 66,31
R09 Tweevlaks composiet inlay 127,09
R10 Drievlaks composiet inlay 165,77
R11 Eenvlaksinlay 99,46
R12 Tweevlaksinlay 154,72
R13 Drievlaksinlay 221,03
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 27,63
R24 Kroon 243,13
R28 Endokroon, indirect vervaardigd 66,31
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 55,26
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 55,26
R33 Gegoten opbouw, directe methode 110,51
R40 Eerste brugtussendeel 165,77
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 82,89
R46 Brugverankering, per anker 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 138,14
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 27,63
R55 Gipsslot met extra afdruk 27,63
R60 Plakbrug zonder preparatie 110,51
R61 Plakbrug met preparatie 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 60,78
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,10
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 27,63
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 66,31
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 110,51
R80 Temporaire, eerste voorziening 27,63
R85 Temporaire, volgende voorziening 11,05
R90 Gedeeltelijk voltooid werk 0,00
Kaakgewrichtbehandeling
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 60,78
G61 Instructie spieroefeningen 55,26
G62 Occlusale spalk 149,19
G63 Repositiespalk 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 27,63
G65 Indirect planmatig inslijpen 303,92
G66 Biofeedbacktherapie 49,73
G67 Behandeling triggerpoint 60,78
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 55,26
G69 Opbeetplaat 60,78
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie 82,89
G11 Scharnierasbepaling 82,89
G12 Centrale relatiebepaling 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 497,32
G15 Voor het behouden van beethoogte 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal 55,26
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 276,29
G72 Controlebezoek MRA 27,63
G73 Reparatie MRA met afdruk 44,21
Chirurgische ingrepen
H11 Trekken tand of kies 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal 5,83
H26 Hechten weke delen 60,78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 55,26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 55,26
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 88,41
H44 Primaire antrumsluiting 60,78
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 77,36
H60 Marsupialisatie 77,36
H65 Primaire sluiting 149,19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 176,82
Kunstgebitten
16

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 27,63
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 55,26
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 82,89
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 60,78
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,58
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 226,55
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 309,44
P31 Wortelkap met stift 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 55,26
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,81
P45 Noodkunstgebit 110,51
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 165,77
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 221,03
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 359,17
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 27,63
P14 Individuele afdruk met randopbouw 60,78
P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,15
P27 Reoccluderen 55,26
P28 Naregistratie en remounten 55,26
 P38 toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 82,89
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 3,15
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese 44.21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 38.68
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 38.68
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 82.89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 55.26
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 82.89
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 154.72
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16.58
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 44.21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 38.68
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 38.68
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 82.89
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 55.26
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 82.89
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 16.58
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 44.21
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 44.21
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 44.21
Tandvleesbehandelingen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 146.43
T12 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus parodontiumstatus 160.25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29.84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22.10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 85.65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 99.46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44.21
T41 beperkt consult parodontale nazorg 58.02
T42 consult parodontale nazorg 83.99
T43 uitgebreid consult parodontale nazorg 111.62
T44 complex consult parodontale nazorg 148.64
T57 toepassing lokaal medicament 59.68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 146.43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 160.25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 179.59
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 276.29
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 331.54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 55.26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 148.64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 143.67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 69.07
T80 Tandvleestransplantaat 118.80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 96.70
T82 Tandvleescorrectie per element 52.49
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 138.14
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 331.54
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie 110.51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 179.59
T87 Kroonverlenging per element 179.59
T88 Kroonverlenging per sextant 331.54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 55.26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 148.64
T91 Pocketregistratie 33.15
T92 Parodontiumregistratie 66.31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 38.68
T94 Behandeling tandvleesabces 74.60
T57 Toepassing lokaal medicament 59.68
T95 (Draad)Spalk 22.10
Implantaten
J80 Plaatsen twee implantaten onderkaak 479.77
J33 Materiaalkosten één implantaat 302.70
J97 Overheadkosten implantaten 169.23
J98 Overhead pre-implant. chirurgie 95.77
J01 Initieel onderzoek implantologie 61.27
J02 Verlengd onderzoek implantologie 94.26
J03 Proefopstelling 127.25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 42.42
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond 18.85
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 226.22
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 141.39
J11 Prepareren donorplaats 127.25
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 136.67
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 65.98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik 0,00
J06 Vrijleggen foramen mentale 28.28
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 80.12
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 80.12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 122.54
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 56.55
J19 Toeslag esthetische zone 61.27
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak 215.38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 77.29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 108.40
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 70.69
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 23.56
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 42.42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 155.53
J27 Vervangen implantaat 215.38
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat 98.97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 47.13
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 108.40
J40 Twee magneten/drukknoppen 146.10
J41 Elke volgende magneet, drukknop 32.99
J42 Staaf tussen twee implantaten 193.23
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten indezelfde kaak 61.27
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 23.56
J50 Boven- en onder klikgebit 485.43
J51 Onder-klikgebit 315.76
J52 Boven-klikgebit 315.76
J53 Omvorming klikgebit 94.26
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 122.54
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 141.39
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 164.95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 80.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 103.68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 127.25
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 51.84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 84.83
J70 Opvullen zonder staafdemontage 131.96
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 164.95
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 188.52
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 212.08
J74 Reparatie zonder staafdemontage 51.84
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 98.97
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 122.54
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 146.10
Diversen
Uurtarieven
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s 39,95
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s 26,46
C76 Afgifte gezondheidsverklaring
C90 Niet nagekomen afspraak . Per tijdseenheid van 10 minuten 20,00
Niet nagekomen afspraak
 C90             Niet nagekomen afspraak                                                                                    20,00 per 10 min

 

Prijzen gelden vanaf 01-01-2018 en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.