Prijslijst

Betalingen

Onze debiteurenadministratie hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Uw facturen krijgt u dan ook (via e-mail of post) via Infomedics.

Infomedics heeft deze al voor u  ingediend bij uw zorgverzekeraar, dit staat ook duidelijk aangegeven op uw factuur.

Het deel dat niet door uw zorgverzekeraar vergoedt wordt, zal aan u worden gefactureerd

Verdere informatie of een folder is te verkrijgen aan de balie.

Vragen over de rekening

Heeft u vragen over de factuur, dan kunt u contact opnemen met Infomedics onder nummer  036-2031900. Bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Medicas

Indien een factuur niet op tijd wordt betaald, zal deze uiteindelijk worden overgedragen aan de deurwaarder. Wij werken samen met Medicas, die de openstaande factuur/facturen verder in behandeling zal nemen.

De betalingsvoorwaarden van Medicas vindt u hier:

Ondanks deze prijslijst kunnen we ons voorstellen dat het nog transparanter kan door een paar voorbeelden te geven wat de totale nota voor een bepaalde behandeling zal worden.

Voorbeelden Rekening
Kroon Een kroon van A – merk met afdruk, modellen, overleg en kleur bepalen met de tandtechnicus erbij, passen en plaatsen van de kroon inclusief nazorg en garantie.

  • Tandartskosten: € 303,90
  • Techniekkosten: € 320,-
  • Totaal: € 615,90

Implantaat met kroon Een implantaat met kroon, geplaatst door een gecertificeerd implantoloog, inclusief modellen en planning, chirurgie in OK, materialen van A- merken, overleg en kleur bepalen met de tandtechnicus erbij, passen en plaatsen van de kroon inclusief nazorg en garantie.
Deze kosten zijn exclusief noodvoorziening en aanvullende benodigde behandelingen.

  •  € 1.850, 00

Voor een aantal specifieke situaties in het front kunnen na overleg meerkosten voorkomen voor bijvoorbeeld botopbouwen en kleine reconstructies van  kaak of tandvlees.   Mondhygiëne Een behandeling bij een van onze mondhygiënisten van 45 minuten kost, na screening, tussen de 85, – en 112, – euro. Deze kosten worden vaak door zorgverzekeraars vergoed. Of dit voor u geldt is afhankelijk van uw pakket, uw zorgverzekeraar kan u daar verder over informeren.   Wortelkanaalbehandeling Een wortelkaaalbehandeling met hoge moeilijkheidsgraad kost na screening en plan bespreken tussen de 500,- en 800, – euro. Dit soort behandelingen worden uitgevoerd door een endodontoloog. De behandelkosten zijn inclusief alle ge- en verbruiksmaterialen en foto’s.  

Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle 21,78
C13 Probleemgericht consult 21,78
C22 Schriftelijke medische anamnese 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 57,31
C80 Mondzorg aan huis 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 45,85
C85 Weekendbehandeling 21,78
C86 Avondbehandeling 21,78
C87 Nachtbehandeling 21,78

20,4

Maken en beoordelen foto's
X10 Kleine röntgenfoto 16,05
X21 Kaakoverzichtsfoto 68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak 68,77
X24 Schedelfoto 30,95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie 12,85
M03 Gebitsreiniging 12,85
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 25,79
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 17,19
M61 Mondbeschermer 25,79
Verdoving
A15 Oppervlakte verdoving 7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,33
A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35,77
Vullingen
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,46
V70 Parapulpaire stift 11,46
V80 Wortelkanaalstift 20,06
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,60
V91 Eénvlaksvulling 45,85
V92 Tweevlaksvulling 60,18
V93 Drievlaksvulling 71,64
V94 Kroon van plastisch materiaal 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68,77
V30 Sealen eerste element 25,79
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 14,33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament 5,76
Wortelkanaalbehandelingen
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,12
C28 Onderzoek en verslag tandarts (inclusief foto’s) 103,16
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 31,52
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 45,85
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45,85
E51 Verwijderen van kroon of brug 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28,66
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt 45,85
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28,66
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak 71,64
E98 Materialen voor thuisbleken n.v.t.
E40 Directe pulpa-overkapping 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,92
E44 Verwijderen spalk 5,73
E45 Aanbrengen rubberdam 11,46
E31 Snij-/ hoektand 114,62
E32 Premolaar 160,47
E33 Molaar 206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling 22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 80,24
E37 Kijkoperatie 68,77
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 57,31
Maken kronen en bruggen
R08 vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen 68,77
R09 Tweevlaks composiet inlay 131,82
R10 Drievlaks composiet inlay 171,94
R11 Eenvlaksinlay 103,16
R12 Tweevlaksinlay 160,47
R13 Drievlaksinlay 229,25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 28,66
R24 Kroon 252,17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd 68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 57,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 57,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode 114,62
R40 Eerste brugtussendeel 171,94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 85,97
R46 Brugverankering, per anker 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 143,28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 28,66
R55 Gipsslot met extra afdruk 28,66
R60 Plakbrug zonder preparatie 114,62
R61 Plakbrug met preparatie 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 63,04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,66
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 68,77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 114,62
R80 Temporaire, eerste voorziening 28,66
R85 Temporaire, volgende voorziening 11,46
R90 Gedeeltelijk voltooid werk 0,00
Kaakgewrichtbehandeling
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 63,04
G61 Instructie spieroefeningen 57,31
G62 Occlusale spalk 154,74
G63 Repositiespalk 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen 315,22
G66 Biofeedbacktherapie 51,58
G67 Behandeling triggerpoint 63,04
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 57,31
G69 Opbeetplaat 63,04
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie 85,97
G11 Scharnierasbepaling 85,97
G12 Centrale relatiebepaling 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal 57,31
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 286,56
G72 Controlebezoek MRA 28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk 45,85
Chirurgische ingrepen
H11 Trekken tand of kies 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal 5,92
H26 Hechten weke delen 63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17,19
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 57,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 91,70
H44 Primaire antrumsluiting 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 80,24
H60 Marsupialisatie 80,24
H65 Primaire sluiting 154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 183,40
Kunstgebitten
16

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 57,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 85,97
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17,19
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 234,98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 320,95
P31 Wortelkap met stift 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,33
P45 Noodkunstgebit 114,62
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 171,94
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 229,25
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 372,53
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting 34,39
P27 Reoccluderen 57,31
P28 Naregistratie en remounten 57,31
 P38 toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34,39
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 40,12
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 40,12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 57,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 85,97
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 160,47
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 17,19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 40,12
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 40,12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 85,97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 57,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 85,97
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 17,19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 45,85
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 45,85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 45,85
Tandvleesbehandelingen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus parodontiumstatus 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22.95
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45,85
T41 beperkt consult parodontale nazorg 60,18
T42 consult parodontale nazorg 87,11
T43 uitgebreid consult parodontale nazorg 115,77
T44 complex consult parodontale nazorg 154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 166,21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 186,27
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 71,64
T80 Tandvleestransplantaat 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 100,30
T82 Tandvleescorrectie per element 54,45
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 143,28
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 343,87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 186,27
T87 Kroonverlenging per element 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant 343,87
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154,17
T91 Pocketregistratie 34,39
T92 Parodontiumregistratie 68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces 77,37
T57 Toepassing lokaal medicament 61,90
T95 (Draad)Spalk 22.92
Implantaten
J80 Plaatsen twee implantaten onderkaak 497,73
J33 Materiaalkosten één implantaat 314,04
J97 Overheadkosten implantaten 171,85
J98 Overhead pre-implant. chirurgie 97,25
J01 Initieel onderzoek implantologie 63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie 97,79
J03 Proefopstelling 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44,00
J08 Aanbrengen botvervangers in extractiewond 19,56
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 234,69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 146,68
J11 Prepareren donorplaats 132,01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 141,79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik 0,00
J06 Vrijleggen foramen mentale 29,34
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 83,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 127,12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 58,67
J19 Toeslag esthetische zone 63,56
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak 223,44
J37 Vervangen volgend implantaat 92,41
J34 Bepalen stabiliteit implantaat 9,78
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 73,34
J27 Vervangen eerste implantaat 223,44
J26  Moeizaam verwijderen implantaat 161,35
J28 Plaatsen volgend implantaat 92,41
J29 Plaatsen volgende Healing abutment 34,71
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat 102,68
J36 Verwijderen implantaat 32,27
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 112,45
J40 Twee magneten/drukknoppen 151,57
J41 Elke volgende magneet, drukknop 34,23
J42 Staaf tussen twee implantaten 200,46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten indezelfde kaak 63,56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24,45
J50 Boven- en onder klikgebit 503,60
J51 Onder-klikgebit 327,58
J52 Boven-klikgebit 327,58
J53 Omvorming klikgebit 97,79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 127,12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 146,68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 132,01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 88,01
J70 Opvullen zonder staafdemontage 136,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 171,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 195.57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 220,02
J74 Reparatie zonder staafdemontage 53,78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 102,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 127,12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 151,57
Diversen
Uurtarieven
J78 Verwijderen én vervangen drukknop 24,45
J79 Verwijderen én vervangen steg        45,47
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s 39,95
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s 26,46
C76 Afgifte gezondheidsverklaring
C90 Niet nagekomen afspraak . Per tijdseenheid van 10 minuten 20,00
Niet nagekomen afspraak
 C90             Niet nagekomen afspraak                                                                                    20,00 per 10 min

Prijzen gelden vanaf 01-01-2019 en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.