Prijslijst

Ondanks deze prijslijst kunnen we ons voorstellen dat het nog transparanter kan door een paar voorbeelden te geven wat de totale nota voor een bepaalde behandeling zal worden.

Voorbeelden Rekening
Kroon Een kroon van A – merk met afdruk, modellen, overleg en kleur bepalen met de tandtechnicus erbij, passen en plaatsen van de kroon inclusief nazorg en garantie.

  • Tandartskosten: € 303,90
  • Techniekkosten: € 312,-
  • Totaal: € 615,90

Implantaat met kroon Een implantaat met kroon, geplaatst door een gecertificeerd implantoloog, inclusief modellen en planning, chirurgie in OK, materialen van A- merken, overleg en kleur bepalen met de tandtechnicus erbij, passen en plaatsen van de kroon inclusief nazorg en garantie.
Deze kosten zijn exclusief noodvoorziening en aanvullende benodigde behandelingen.

  •  € 1.850, 00

Voor een aantal specifieke situaties in het front kunnen na overleg meerkosten voorkomen voor bijvoorbeeld botopbouwen en kleine reconstructies van  kaak of tandvlees.   Mondhygiëne Een behandeling bij een van onze mondhygiënisten van 45 minuten kost, na screening, tussen de 85, – en 112, – euro. Deze kosten worden vaak door zorgverzekeraars vergoed. Of dit voor u geldt is afhankelijk van uw pakket, uw zorgverzekeraar kan u daar verder over informeren.   Wortelkanaalbehandeling Een wortelkaaalbehandeling met hoge moeilijkheidsgraad kost na screening en plan bespreken tussen de 500,- en 800, – euro. Dit soort behandelingen worden uitgevoerd door een endodontoloog. De behandelkosten zijn inclusief alle ge- en verbruiksmaterialen en foto’s.  

Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle 20,44
C13 Probleemgericht consult 20,44
C22 Schriftelijke medische anamnese 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 96,81
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 53,79
C80 Mondzorg aan huis 16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 43,03
C85 Weekendbehandeling 20,44
C86 Avondbehandeling 20,44
C87 Nachtbehandeling 20,44
Maken en beoordelen foto's
X10 Kleine röntgenfoto 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak 64,54
X24 Schedelfoto 29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 53,79
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie 12,06
M03 Gebitsreiniging 12,06
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 24,20
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,14
M10 Fluoridebehandeling, methode I 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode II 21,51
M61 Mondbeschermer 24,20
Verdoving
A15 Oppervlakte verdoving 6,99
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,45
A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26,89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26,89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,57
Vullingen
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,76
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16,14
V70 Parapulpaire stift 10,76
V80 Wortelkanaalstift 18,83
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,07
V91 Eénvlaksvulling 43,03
V92 Tweevlaksvulling 56,48
V93 Drievlaksvulling 67,23
V94 Kroon van plastisch materiaal 86,06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 64,54
V30 Sealen eerste element 24,20
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 13,45
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament 5,38
Wortelkanaalbehandelingen
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 37,65
C28 Onderzoek en verslag tandarts (inclusief foto’s) 96,81
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 29,58
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 43,03
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 225,90
E85 Elektronische lengtebepaling 13,45
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,14
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 43,03
E51 Verwijderen van kroon of brug 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 26,89
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 75,30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 48,41
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt 43,03
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 26,89
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,14
E97 Uitwendig bleken per kaak 67,23
E98 Materialen voor thuisbleken n.v.t.
E40 Directe pulpa-overkapping 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,76
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 21,51
E44 Verwijderen spalk 5,38
E45 Aanbrengen rubberdam 10,76
E31 Snij-/ hoektand 107,57
E32 Premolaar 150,60
E33 Molaar 193,63
E34 Aanbrengen retrograde vulling 21,51
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 75,30
E37 Kijkoperatie 64,54
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 72,61
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 53,79
Maken kronen en bruggen
R08 Eenvlaks composiet inlay 64,54
R09 Tweevlaks composiet inlay 123,71
R10 Drievlaks composiet inlay 161,36
R11 Eenvlaksinlay 96,81
R12 Tweevlaksinlay 150,60
R13 Drievlaksinlay 215,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 26,89
R24 Kroon 236,66
R28 Endokroon, indirect vervaardigd 64,54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 53,79
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 53,79
R33 Gegoten opbouw, directe methode 107,57
R40 Eerste brugtussendeel 161,36
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 80,68
R46 Brugverankering, per anker 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 134,46
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 26,89
R55 Gipsslot met extra afdruk 26,89
R60 Plakbrug zonder preparatie 107,57
R61 Plakbrug met preparatie 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 37,65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 21,51
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 59,16
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,51
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,51
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,89
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,89
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 64,54
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 107,57
R80 Temporaire, eerste voorziening 26,89
R85 Temporaire, volgende voorziening 10,76
R90 Gedeeltelijk voltooid werk 0,00
Kaakgewrichtbehandeling
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 134,46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 86,06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 59,16
G61 Instructie spieroefeningen 53,79
G62 Occlusale spalk 145,22
G63 Repositiespalk 215,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 26,89
G65 Indirect planmatig inslijpen 295,82
G66 Biofeedbacktherapie 48,41
G67 Behandeling triggerpoint 59,16
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 53,79
G69 Opbeetplaat 59,16
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie 80,68
G11 Scharnierasbepaling 80,68
G12 Centrale relatiebepaling 75,30
G13 Protrale/laterale bepalingen 53,79
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 484,07
G15 Voor het behouden van beethoogte 26,89
G16 Therapeutische positiebepaling 26,89
G20 Beetregistratie intra-oraal 53,79
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 268,93
G72 Controlebezoek MRA 26,89
G73 Reparatie MRA met afdruk 43,03
Chirurgische ingrepen
H11 Trekken tand of kies 40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,12
H21 Kosten hechtmateriaal 5,72
H26 Hechten weke delen 59,16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 53,79
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,14
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 53,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 32,27
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 86,06
H44 Primaire antrumsluiting 59,16
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 75,30
H60 Marsupialisatie 75,30
H65 Primaire sluiting 145,22
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 145,22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 102,19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 172,11
Kunstgebitten
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 32,27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,89
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 53,79
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 80,68
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 161,36
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 59,16
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,14
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 220,52
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 301,20
P31 Wortelkap met stift 134,46
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 80,68
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 53,79
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,45
P45 Noodkunstgebit 107,57
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 161,36
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 215,14
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 349,61
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 26,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw 59,16
P37 Frontopstelling in aparte zitting 32,27
P27 Reoccluderen 53,79
P28 Naregistratie en remounten 53,79
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 59,16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 80,68
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 26,89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 32,27
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese 43,03
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 37,65
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 37,65
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 80,68
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 53,79
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 80,68
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 150,60
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16,14
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 43,03
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 37,65
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 37,65
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 80,68
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 53,79
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 80,68
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 16,14
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 43,03
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 43,03
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 43,03
Tandvleesbehandelingen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus parodontiumstatus 155,98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29,04
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 43,03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 155,98
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 174,80
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 268,93
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 322,71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 53,79
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 144,68
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 67,23
T80 Tandvleestransplantaat 115,64
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 94,13
T82 Tandvleescorrectie per element 51,10
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 134,46
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 322,71
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie 107,57
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 174,80
T87 Kroonverlenging per element 174,80
T88 Kroonverlenging per sextant 322,71
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 53,79
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 144,68
T91 Pocketregistratie 32,27
T92 Parodontiumregistratie 64,54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces 72,61
T57 Toepassing lokaal medicament 58,09
T95 (Draad)Spalk 21,51
Implantaten
J80 Plaatsen twee implantaten onderkaak 467,62
J33 Materiaalkosten één implantaat 290,00
J97 Overheadkosten implantaten 166,12
J98 Overhead pre-implant. chirurgie 94,01
J01 Initieel onderzoek implantologie 59,72
J02 Verlengd onderzoek implantologie 91,87
J03 Proefopstelling 124,02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 41,34
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond 18,37
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 220,49
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 137,80
J11 Prepareren donorplaats 124,02
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 133,21
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 64,31
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik 0,00
J06 Vrijleggen foramen mentale 27,56
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 78,09
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 78,09
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 119,43
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 55,12
J19 Toeslag esthetische zone 59,72
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak 209,92
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 75,33
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 105,65
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 68,90
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 22,97
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 41,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 151,58
J27 Vervangen implantaat 209,92
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat 96,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 45,93
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 105,65
J40 Twee magneten/drukknoppen 142,40
J41 Elke volgende magneet, drukknop 32,15
J42 Staaf tussen twee implantaten 188,33
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten indezelfde kaak 59,72
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 22,97
J50 Boven- en onder klikgebit 473,13
J51 Onder-klikgebit 307,76
J52 Boven-klikgebit 307,76
J53 Omvorming klikgebit 91,87
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 119,43
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 137,80
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 160,77
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 78,09
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 101,06
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 124,02
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 82,68
J70 Opvullen zonder staafdemontage 128,62
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 160,77
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 183,74
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 206,71
J74 Reparatie zonder staafdemontage 50,53
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 96,46
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 119,43
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 142,40
Diversen
Uurtarieven
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s 39,95
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s 26,46
C76 Afgifte gezondheidsverklaring
C90 Niet nagekomen afspraak . Per tijdseenheid van 10 minuten 20,00
Niet nagekomen afspraak
 C90             Niet nagekomen afspraak                                                                                    20,00 per 10 min

 

Prijzen gelden vanaf 01-01-2017 en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.